cask

Ponúkame cenovo výhodnú variantu výroby DPS – poolservis. Vďaka poolservisu je možné zložiť rôzne typy plošných spojov od rôznych zákazníkov na jeden prierez. Klientom tak nie je účtované zhotovenie filmových podkladov; tie slúžia len na jednorázovú výrobu takéhoto prierezu.

Služba pool servis vyžaduje dodržiavanie presných technických kritérií a zadaní pre vstupné súbory. Vďaka dôkladne vypracovaným podkladovým materiálom tak budeme schopní vašu objednávku zhotoviť rýchlo, efektívne a za čo najvýhodnejšiu možnú cenu.

Jednovrstvová DPS

Typ DPS Povrchová úprava €/dm2
1 vrstvová DPS HAL Pb free 23
35 um základná meď im. Ni/Au 26
Minimálna účtovaná plocha pre jednotlivé, samostatne dodávané 2-vrstvové DPS je 1 dm2

Vyššie uvedené ceny sú platné pre DPS s následujícím štandardom:
materiál FR4 1,5mm 0/35µm Cu, 1x nepájivá maska zelená, 1x potlač bíela, HAL PB Free, E-test, spoje/izolačná medzera ≥ 150µm, minimálny výsledný otvor ø 0,3mm, fréza na rozmer DPS.

Dvojvrstvová DPS

Typ DPS Povrchová úprava €/dm2
2 vrstvová DPS HAL Pb free 29
18/18 um základná meď im. Ni/Au 31
2 vrstvová DPS
35/35 základná meď
HAL Pb free 33
Minimálna účtovaná plocha pre jednotlivé, samostatne dodávané 2-vrstvové DPS je 1 dm2

Vyššie uvedené ceny sú platné pre DPS s následujícím štandardom:
materiál FR4 1,5mm 18/18µm Cu, 2x nepájivá maska zelená, 1x potlač bíela, HAL PB Free, E-test, spoje/izolačná medzera ≥ 150µm, minimálny výsledný otvor ø 0,3mm, fréza na rozmer DPS.

Pri POOL servise sa dokumentácia nearchivuje .Ak predpokladáte opakované objednanie daného typu a objednávka je viac ako 3 dm2 je pre Vás POOL servis nákladovo nevýhodný.

V súčasnosti využíva naše služby 227 spoločností z celej Európy

0%
Slovenská republika
0%
Česká republika
0%
Ostatné krajiny EU

Kontaktujte nás