cask

Ponúkame cenovo výhodnú variantu výroby DPS – poolservis. Vďaka poolservisu je možné zložiť rôzne typy plošných spojov od rôznych zákazníkov na jeden panel. Klientom tak nie je účtované zhotovenie filmových podkladov. Tie slúžia len na jednorázovú výrobu.

Služba pool servis vyžaduje dodržiavanie presných technických kritérií a zadaní pre vstupné súbory. Vďaka dôkladne vypracovaným podkladovým materiálom , tak budeme schopní vašu objednávku zhotoviť rýchlo, efektívne a za čo najvýhodnejšiu cenu.

Jednovrstvová DPS

Typ DPS Povrchová úprava €/dm2
1 vrstvová DPS HAL Pb free 30
35 um základná meď im. Ni/Au 35
Minimálna účtovaná plocha pre jednotlivé, samostatne dodávané 1-vrstvové DPS je 1 dm2

Vyššie uvedené ceny sú platné pre DPS s následujúcím štandardom:
Materiál FR4 1,5mm 0/35µm Cu, 1x nepájivá maska zelená, 1x potlač biela, HAL PB Free, E-test, spoje/izolačná medzera ≥ 150µm, minimálny výsledný otvor ø 0,3mm, fréza na rozmer DPS.

Dvojvrstvová DPS

Typ DPS Povrchová úprava €/dm2
2 vrstvová DPS HAL Pb free 37,50
18/18 um základná meď im. Ni/Au 41,70
2 vrstvová DPS
35/35 základná meď
HAL Pb free 46,40
Minimálna účtovaná plocha pre jednotlivé, samostatne dodávané 2-vrstvové DPS je 1 dm2

Vyššie uvedené ceny sú platné pre DPS s následujícím štandardom:
Materiál FR4 1,5mm 18/18µm Cu, 2x nepájivá maska zelená, 1x potlač biela, HAL PB Free, E-test, spoje/izolačná medzera ≥ 150µm, minimálny výsledný otvor ø 0,3mm, fréza na rozmer DPS.

Pri POOL servise sa dokumentácia nearchivuje. Ak predpokladáte opakované objednanie daného typu a objednávka je viac ako 3 dm2 je pre Vás POOL servis nákladovo nevýhodný.

V súčasnosti využíva naše služby 227 spoločností z celej Európy

0%
Slovenská republika
0%
Česká republika
0%
Ostatné krajiny EU

Kontaktujte nás