Všeobecné požadavky na data

Data, ktoré dodává zákazník musia splňovat určité kritéria, aby ich zpracovanie bolo efektivné a nedochádzalo k problémom..

Formát dat

Dáta dodané zákazníkom spracovávame v CAM ver.10.6 , preto preferujeme formát Gerber RS-274X

Preferovaný formát Gerber RS-274X
Ostatné formáty,bežne zpracováváné: ODB++
*.brd
Gerber-274D s výpisom D-kódov
Formáty spacované po dohode HPGL
Formát vrtacích dát Excellon
Sieb & Meyer 1000/3000

Pozor! Predpokladáme ,že priemery otvorov vo vrtacích dátach sú priemery na hotovej DPS.

Materiály


Požiadavky na elektronické dáta

Konštrukčné pravidlá