cask

Vďaka vhodne zvoleným postupom a sledovaniu konštrukčných pravidiel je výroba DPS efektívnejšia a rýchlejšia a redukuje sa
možnosť chybovosti pri finalizácii výrobku. Klientom odporúčame pri návrhoch dodržiavať nasledovné technické inštrukcie.

Materiály


Požiadavky na elektronické dáta

Konštrukčné pravidlá

Potrebujete rýchle riešenie pre svoj projekt? Realizácie DPS už do dvoch dní!   Kontaktovať

Kontaktujte nás