Produkt jednovrstvové dvojvrstvové viacvrstvé DPS
4-8 vrstiev
rovinné trafa
4-8 vrstiev
hliníkové DPS (IMS) 1V leptané SMD šablony
vnútorné vrstvy vonkajšie vrstvy vnútorné vrstvy vonkajšie vrstvy
vrtanie min.vrtaný/výsledný otvor v mm 0,3/0,2 0,3/0,2 0,3/0,2 0,3/0,2 0,9/0,9
pomer vrt.otvoru/hrubka DPS (aspect ratio)   1:5   1:5   1:5
tolerancia výsledného otvoru vrtaný otvor do 2,0 mm -0,1/+0,15 -0,1/+0,15 -0,1/+0,15 -0,1/+0,15 -0,1/+0,15
vrtaný otvor nad 2,0 mm -0,05/+0,2 -0,05/+0,2 -0,1/+0,15 -0,1/+0,15 -0,1/+0,15
vodiče a izolačné medzery min.šírka v µ zakl.hrubka Cu 18 µ 150 150 150 150
zakl.hrubka Cu 35 µ 200 200 200 200 0,2
zakl.hrubka Cu 70 µ 300 300 300 300
zakl.hrubka Cu 105 µ 400 400 400 400
min. šírka medzikružia (spaj.ploška-vrtaný otvor) 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm
Nespájkovateľnámaska farba štandard: zelená , na požiadanie čierna,biela,modrá,žltá
prídavok ku rozmeru spájkovacej plôšky 0,10 mm
Popis farba štandard: biely , na požiadanie žltý,čierny
min. šírka čiary 0,15
min.výška znaku 1,5 mm
Snímateľná ochranná maska (SOM) prekrytie otvoru max. 2,0 mm
presah SOM nad rozmer plôšky >1,0 mm
vzdialenosť SOM od najbližšej plôšky >1,0 mm
Uhlíkova pasta hrubka vrstvy – typicka 15-30 µ
vzdialenosť uhlík-uhlik 150 µ
presah uhlik Cu 400 µ
Povrchové úpravy HAL bez olova nános spájky min. 10 µ  max 40  µ
chemické Au (ENIG) Ni: 3- 7 µ  Au: 0,04 µ
chemický Sn 0,9 -1,1  µ
Opracovanie – tolerancie mm strihanie 0,4 0,4
dážkovanie +/-0,2, drážka od obrysu DPS 0,5 mm
frézovanie +/-0,2, fréza od obrysu DPS 0,3 mm +/-0,2, fréza od obrysu DPS 0,3 mm
Formy dodania prírez je dodaná požadovaná montáž s požadovaným opracovaním v technologickom príreze s technol. Okrajmi
olom je dodaná požadovaná montáž s požadovaným opracovaním v technologickom príreze bez technol. okrajovi
jednotlivo je dodaná jednotlivá DPS v konečnom tvare

Vývoj a výroba DPS

Vhodnosť povrchových úprav

Technológia výroby

Štandardné dodacie termíny

Technické parametre produktu