Produkt jednovrstvové dvojvrstvové viacvrstvé DPS
4-8 vrstiev
rovinné trafa
4-8 vrstiev
hliníkové DPS (IMS) 1V leptané SMD šablony
vnútorné vrstvy vonkajšie vrstvy vnútorné vrstvy vonkajšie vrstvy
max.  rozmer montáž 300*510 mm
čistý rozmer
hrubka Cu základná 18,35,70,105 µ 18,35,70,105 µ 18,35,70 µ 18,35,70 µ 35,70,105 µ 18,35,70,105 µ 35 µ
hrubka Cu výsledná 18,35,70,105 µ zákl.Cu + min. 22µ 18,35,70µ zákl.Cu + min. 22µ 35,70,105 µ zákl.Cu + min. 22µ 35 µ
izolačné medzikružie otvor-Cu vnútornrj vrstvy 0,40 mm 0,40 mm
min. / max.hrubka  (mm) 0,4/3,2 0,4/3,2 0,8/3,2 1,55/3,2 1/1,55 0,1/0,2

Vývoj a výroba DPS

Vhodnosť povrchových úprav

Technológia výroby

Štandardné dodacie termíny

Technické parametre produktu